ŽIŽKA 2002
ŽIŽKA 2002
 
  
 
 
Vážení přátelé
 
V roce 1352 v horkém červencovém odpoledni, které se pozvolna chystalo přejít
 
na vlahý letní podvečer, tedy  na vteřinu přesně před šesti sty padesáti léty právě zde,
 
na návsi v Sudoměřicích nad Bechyní, stál se svým společníkem Fulcanellim 
 
Mistr Z.W.Fixley.
 
Mistr se obrátil na Fulkanelliho a  řekl toto ((cituji)):
 
”Zde bude stát Žižka.”
 
“Co to je - Žižka?”
 
otázal se Fulcanelli.
 
“To teprve uvidíš.”
 
((konec citátu)) 
 
MISTR Z.W.FIXLEY měl (jako vždy) pravdu. Dokonce dvojnásobně.
 
Poprvé v roce 1420 (kdy právě zde stojící Jan Žižka podruhé ztratil své prvé oko)
 
a podruhé dnes, přesně 650 let po onom památném rozhovoru, 650 let po prvé písemné
 
zmínce o Sudoměřicích nad Bechyní kdy opět stojí zde.
 
Kdo? 
 
Hejtman  Jan ŽIŽKA z Trocnova.
 
A PROČ SE NIKDO NEPTÁ CO TO JE ?
 
Protože doba nevzdělané vzdělanosti nabyla vrchu
 
nad
 
dobou dávnověkého osvíceného temna.
 
My všichni již víme. A dobře si  pamatujeme. Alespoň někteří.
 
Leč vraťme se:
 
Přečtete-li si na zadní straně letáčku
 
(který záměrně až nečitelně malými písmenky je vysázen),
 
že za polyfukční monument, který vzápětí po projevech zříte, mohli různí lidé z této vsi,
 
vězte, že jde o pouhapouhou mystifikaci, ne-li přímo o bohapustou demagogii.
 
Vše, co se kdy na této slavné návsi zásadního událo bylo VŽDY (a já zdůrazňuji VŽDY!)
 
pod přímým vedením a v režii velkého  žijícího (!) génia  MISTRA Z.W.FIXLEYE.
 
Právě ON
 
vypočítal, že střed naší zeměplochy a posléze i galaxie je zde, na naší návsi.
 
Právě ON
 
dodal nezbytné zařízení k sestrojení názorných mnemotechnických pomůcek, po jejichž zření
 
i naprostý neznalec, zmatenec, či ignorant pochopil, že Mistrovy výpočty jsou správné.
 
Jen vzpomeňme na točící se megamagnetický amulet, který přesně -a bez pochyb- ukázal na
 
střed zeměplochy, Jen vzpomeňme na levitující ostatek velkého mága z Amazonie, který
 
přesně ukázal na místo, kde je střed Galaxie. ANO!
 
ON to byl
 
kdo nám poslal magické části stroje, který pak po celý rok na této návsi přeměňoval růstovou
 
energii stromu (Tilia cordata) v energii světelnou, zvukovou a pohybovou.
 
ON to byl
 
kdo minulý rok přivedl potulné archeology až na naší náves.
 
Podle JEHO výpočtu
 
nalezli místo, kde Jan Žižka podruhé ztratil své prvé oko a kde se
 
 –po dlouhé době opět svobodně vyčůral-.
 
  
 
Ano. ON - MISTR!
 
Proto oslavujme našeho milého Mistra a ne nějakého hejtmana
 
NEBOŤ MISTR JE PRÁVĚ NYNÍ ZDE S NÁMI
 
POZDRAVME HO
 
A VAŽME SI HO!