NAUČNÁ STEZKA MISTRA Z. W. FIXLEYHO

NAUČNÁ STEZKA MISTRA Z. W. FIXLEYHO "HRAJME SI!"

Z podvědomí svých neskonalých vědomostí

Mistr Z. W.Fixley upošoukl několik vzácných kapiček a nechal jimi potřísnit

nás nehodné, nerudné, necudné a nevzdělané, abychom i my, alespoň z dáli

(v dáli)

jiskřičku poznání tušiti mohli.

Tak vznikla naučná stezka MISTRA  Z.W.FIXLEYHO – HRAJME SI!

*

Gravidita projektu - pět let. - Porodní bolesti - jeden rok.
*
Poděkování za její realizaci patří všem pětadvaceti spoluobčanům, kteří se na její přípravě podíleli
i všem seminaristům Keramického semináře, kteří stezku svými pracemi obohatili.
*
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015     stalo se 2014 - 2015
  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015     stalo se 2014 - 2015
  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015