NEJEN ŽIŽKOVO OKO
NEJEN  ŽIŽKOVO OKO 2001
 
Dne 21.7.2001 v 1700 hod. došlo na návsi v Sudoměřicích nad Bechyní (středu to jak Zeměplochy, tak Galaxie) 
 
k archeologickému pokusu o vyzvednutí ztraceného oka Jana Žižky z Trocnova.
 
Ten den byl významný nejen pro archeology, ale i pro ufology, astrology a kruhology. V noci z 20. na 21.7. totiž tajemné
 
vesmírné síly poprvé změnily svůj stereotyp a místo kruhů v obilí,  na návsi v Sudoměřicích u Bechyně vytvořily kruhy
 
z obilí.  Přesně tak, jak nám vzkázal Velký Mistr Z.W. Fixley.
   
 
                                                                                                                                    
 
  Žižkovo oko bylo po léta ukryto nehluboko v sudoměřické návsi. Je nepochybné, že se středem všehomíra (nalézajícím se
 
na okraji „naší“ galaxie) a středem Zeměplacky, tvoří Žižkovo oko trojúhelník.  Uváží –li se  mocný vliv kříže, je jasné, že
 
se oko nacházelo na vrcholu pravoúhlého trojúhelníka. Z logiky věci vyplývá, že přeponu určují středy vyšších celků,
 
odvěsny pak oko. (Na Táborské straně polosvěta – ovšem)
 
 Tháles? Pythágoras?  
 
3 4 5       Z W F
 
                                                                               
 
 
23.3.2001 v 047hod. přišla z východní části středního Španělska do Sudoměřic nad Bechyní (středu to jak Galaxie, tak
 
Zeměplochy) neobyčejná e-mailová zpráva. Poslal jí známý fixleyoolog ing. Petr Brůček, který byl ve Španělsku na studijní
 
cestě. Dovolujeme si Vás s podstatným obsahem zprávy seznámit.
 
Nevím jak je to možné, ale před chvílí jsem zachytil jakési telepatické vlny. Nápadně často se tam opakovala písmena 
 
Z.W. a F. Telepatická zpráva zní asi takto:
 
         Když táhl Žižka  vypálit klášter zapšklých františkánů - chtěje se tak pomstít celému křesťanstvu  a připomenout
 
původní myšlenky chudoby sv. Františka, chtěl se při průchodu obcí Sudomeritz napít a osvěžit před plánovaným
 
masakrem. A tu se stalo, že mu vypadalo pouzdro, ve kterém přechovával ostatek svého oka.
 
Jedná se o sekundární nález při pátrání po trase putování sv. Grálu.
 
Je jisto, že Žižka jakožto militantní odnož mystického hnutí tohoto putování měl o Grálu minimálně tušení. A není
 
vyloučeno, že Žižka o oko přišel právě proto, že Grál našel a přímo se na něj podíval. Spatřivší a procitnuvší oko pak -
 
exponováno mocnou silou Grálu- zákonitě osleplo. Žižkovi se podařilo včas (ještě před odezněním konzervační síly Grálu)
 
oko ze své lbi vyjmout, uschovat a posléze (V Sudomeritzi - dnešních Sudoměřicích u Bechyně) opět ztratit.
       
  Výše uvedená rekonstrukce dávných dějů vychází z překvapivých výsledků měření, prováděného v Anglii den před
 
výročím Žižkovy čistky v Bechyňském klášteře.  Výpočty podstatnou měrou ovlivnily plány původní elektrifikované
 
železnice, kterou dle anglické pověsti v místě měření postavil východní myslitel a kutil ing. Kiřišiřík. ... .... ... (V Těchto
 
místech se telepatická zpráva Z.W.F. do nevnímatelna rozplývá).
 
 
V reakci na ohromující zprávu došlou  ze Španělskou se sešla Rada Vyvolených, aby se, po utvoření kolokola v centru
 
Galaktické Zeměplochy, v myšlenkách setkala s myšlenkami největšího žijícího génia 
 
Mistra Prof. Dr. Mudr. Ing. Z.W.Fixleye Csc.,etc.
 
Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.
 
Mistr se ozval.
 
 
Proto nyní víme, že v chaotickém průsečíku libovolných  kruhů, jejichž nepřesný  střed vychází z jakéhokoliv bodu
 
nepravidelné Zeměplochy a chaotického středu neustále se měnící Galaxie, lze v den murovratu (dle amazonských indiánů
 
kouzelný den, který se navrací jednou za 1.234,56789 dne) ze země vyjmout to, co již dávno pozřela.