DIVADLO NA NÁVSI
 

DIVADLO NA NÁVSI

 propozice

  DIVADLO NA NÁVSI pořádají občanské sdružení Tatrmani a vesnice Sudoměřice u Bechyně, za finančního 

a organizačního přispění Ministerstva kultury ČR, Jihočeského kraje, NIPOS-ARTAMA Praha a místních podnikatelů.

 DIVADLO NA NÁVSI je koncipováno jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérských divadel všech druhů

 a žánrů, která jsou v menší míře konfrontovaná s inspirativními představeními vynikajících profesionálů.

Především se zaměřuje na dramaturgii divadla hraného na návsi.

 

DIVADLO NA NÁVSI je příležitostí pro divadla, která chtějí oslovit diváka v přirozeném prostředí vesnické návsi.

Soubory, které mají zájem se DIVADLA NA NÁVSI zúčastnit, by si měly položit otázku, zda právě jejich představení

překoná nepřízně omezených technických možností, hraní v otevřeném prostoru a zda právě jejich představení je

určeno širokému spektru diváků, kteří o prázdninách ve vesnici přebývají.

 

 Časové umístění DIVADLA NA NÁVSI do předposledního červencového víkendu má svůj důvod. V té době

v Sudoměřicích startuje KERAMICKO-DŘEVĚNÝ seminář. Jeho účastníci (cca 45 lidí) se tak stanou aktivní diváckou

součástí DIVADLA NA NÁVSI a tím obohatí jak sebe, tak svými reakcemi a názory i hostující amatérské soubory.

DIVADLO NA NÁVSI je ale určeno především pro místní občany a letní hosty, kterých v poslední době U NÁS 

neustále přibývá. Zkoumání, jak uspokojit právě tyto diváky je jedním z hlavních úkolů DIVADLA NA NÁVSI.

        

 Dramaturgii přehlídky a výběr jednotlivých představení pro DIVADLO NA NÁVSI provádí, na základě doporučení

a přihlášek doplněných videokazetami, nebo DVD, rada občanského sdružení Tatrmani.

 Od roku 2008 se DIVADLO NA NÁVSI stává přehlídkou soutěžní. Pečlivá Porota Přehlídky (PPP) vybere nejlepší

divadelní nápady, či momenty DIVADLA NA NÁVSI a jejich realizátory po právu odmění.

 Tak jako není kouře bez ohně, není dobré divadelní přehlídky bez dobrého semináře.

Proto ani na DIVADLE NA NÁVSI dobré divadelní semináře pro amatéry nechybí.

 

Divadlům, hrajícím na přehlídce bude hrazena doprava, popřípadě nezbytné náklady pro realizaci

představení. Členům souborů je umožněn nocleh zdarma ve vlastních spacácích. Při nepřízni počasí bude v místní

sokolovně připraven náhradní prostor pro hraní.

V ČR dosud není přehlídka, která by dala nahlédnout do uvedené problematiky. Proto DIVADLO NA NÁVSI nejen

že vyplňuje mezeru, škvíru, díru, prohlubeň, či Macochu …, ale je zároveň alespoň malým závažíčkem malých tvůrčích

a neokázalých akcí položených na protipól mamutích, ohlušujících a všezachvacujících megaakcí ze všech stran se na

vás (zvláště v Praze a z Prahy) valících.  

 

Náves vesnice SUDOMĚŘICE u Bechyně o šesti stech obyvatelích, ve které je DIVADLO NA NÁVSI od roku 2006

pravidelně realizována, již hostila cirkus, každoročně devastuje její pěkný trávník pouť, je pupkem Světa, středem

Galaxie, zdobí ji Multifunkční gastronomické centrum a v jejím centru čůrá čtyřmetrový Žižka do necek.         

                

 *

 Program DIVADLA NA NÁVSI se pokoušíme tvořit vždy do konce předchozího roku.

Proto i návrhy zajímavých představení, či seminářů prosíme zasílat nejlépe

 na podzim předchozího roku toho kterého DIVADLA NA NÁVSI.

Adresa: os Tatrmani Sudoměřice u Bechyně 30 PSČ 391 72

tatrmani@sudomerice.cz, nebo josef.brucek@seznam.cz

 

 *

PŘIHLÁŠKA k účasti na DIVADLO NA NÁVSI

SOUBOR

Název souboru:

Adresa souboru:

Jméno a adresa vedoucího souboru:

Telefon do zaměstnání:

E-mail souboru:

Adresa internetových stránek souboru:

 INSCENACE

 Název:

 Autor:                                                                                Překladatel:

 Dramatizace:                                                                     Úprava:

 Režie:

 Minutáž představení (vč přestávky):                                Přestávka: ano  -  ne

 Minimální čas na přípravu představení:                           Na bourání:

 Hrací prostor:

 -         kukátkové jeviště – min. rozměry

 -         jiný prostor (nebo upravené kukátkové jeviště) – min. rozměry

 -         V případě jiného než kukátkového hracího prostoru uveďte rozměry a proveďte jednoduchý nákres včetně

uspořádání hlediště.

 Maximální počet diváků (pokud je omezen):

 

Divácká adresa: od                     do            let

 Počet osob nezbytně nutných k realizaci představení celkem:

 Z toho hrajících :

 Způsob dopravy souboru:                                    Náklady budeme fakturovat: ano – ne

  Nepřekročitelná výše nákladů na provedení představení do:                         Kč

 Autorská práva k užití jsou ošetřena

 

 V                                                      dne

                                                                          

                                                                                    podpis vedoucí ho souboru

 

K přihlášce-smlouvě prosím přiložte: Osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.;

foto inscenace, textovou předlohu inscenace, slovo o autorovi, popřípadě další důležité údaje.