Tisk článku

 

TATRMANI, z. s.

 

Náves Z. W. Fixleyho 30

 

 391 72  Sudoměřice nad Bechyní  

 

 e-mail: tatrmani@sudomerice.cz , josef.brucek@seznam.cz

 telefon:  732 705 106, 604 791 721

 IČO: 46632921

 

 

 
 
Základní informace

O NÁS

 
    Pojmenování –TATRMANI-  vychází z názvu dětského loutkářského souboru, kterým jsme dříve také byli.
Ještě dříve ale, na  počátku osmdesátých let, tedy ještě dávno před ustanovující schůzí,
ze které občanské sdružení Tatrmani vzniklo, jsme byli, po všech koutech republiky roztroušenými nadšenci,
kteří kolem sebe shromažďovali skupinky dětí, aby s nimi pracovali prostředky dramatické hry.
S dětmi jsme se scházeli nejen ve školním roce, ale i o prázdninách na letních táborech, které jsme pro ně organizovali.
 
Základní informace
      V té době jsme hráli i divadlo: Zdá se, že některé naše inscenace byly tak dobré až  vzbuzovali jistou pozornost teatrologů i na národních
divadelních přehlídkách.  Se svým divadlem jsme byli několikráte pozváni i do ciziny.
 Tak nás viděli diváci  ve Španělsku, Francii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Rusku a dokonce i na Slovensku.
 
 

Oficielně bylo občanské sdružení Tatrmani

se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně, zaregistrováno 27.2.1991.
    Od té doby se naše činnost, díky podpoře rodné obce a našich přátel (viz)  kvantitativně i kvalitativně  mnohonásobně zvětšila a rozšířila.
Stále však naše aktivitysvou podstatou (tak jako u her s dětmi) vychází ze základních lidských vztahů,  ze hry a z komunikace.
Stále pracujeme se základním materiálem, kterým je na příklad hlína, dřevo, papír, provaz, kámen, barvy.
 
Základní informace
 
     Protože jsou  naše akce otevřené všem, lze na nich, vedle odborníků a laiků, vidět i - o tvůrčí činnost se pokoušející-
malé děti a pochopitelně i spoluobčanyzdravotně postižené.
Tato setkávání několika generací a lidí různých zaměření a schopností všechny vzájemně obohacují a naplňují.
     Našimi oficielními schůzkami jsou tak zvané Tatrmanské hromádky. Z nich se velmi rychle vyvinuly hromádky výtvarné.
Jejich výsledky zkrášlují a zpříjemňují chodby´ Kulturního domu v Bechyni, který s Tatrmany na mnohých akcí stále ještě spolupracuje.
Od roku 2006 jsme své VALNÉ HROMADY (HROMÁDKY, či Hromádečky) přesunuli zpět do Sudoměřic u Bechyně.
Vedle nezbytných informací, které si TATRMANI musí každoročně sdělit zde každoročně vznikají na dané téma objekty,
které pak instalujeme v plenéru vesnice.
     Výrazové prostředky, které občanské sdružení TATRMANI nejraději používají k dosažení svých cílů
(zvýšená citlivost, komunikace, tvořivost, apod.) jsou především výtvarné a divadelní.
K nim se po několika letech logicky přidružily i výrazové prostředky lidových řemesel.
Základní informace
 
    Když se nás kdysi dávno různá média ptala, co říká naše vesnice, tedy její obyvatelé ašim, někdy dost  nezvyklým akcím,
vždy jsme s klidným svědomím mohli prohlásit, že vesnice Sudoměřice u Bechyně  nás zpočátku tolerovala, později s námi spolupracovala.
PROČ?
 Protože v ní žijí vnímaví lidé s tvůrčím přístupem jak ke své práci, tak ke svému okolí.
    * V Sudoměřicích bylo například kino dříve, než v Bechyni.
   * V Sudoměřicích se hrálo divadlo již od roku 1875.
    * Sudoměřická škola měla vždy (alespoň co si pamatuji) tu nejlepší úroveň.
    * I za Krále Klacka se v Sudoměřicích děly recesní akce. Návštěvník procházející vsí si možná všimne osmikoloběžky a šlapacího autobusu.
 To byl nejen fantaskní nápad party tehdy chlapců (mezi nimi i náš dnešní starosta), ale i um tvořivě nápad zrealizovat.

 

 *

Tisk článku