STŘED GALAXIE - 2000

 

 

 

STŘED GALAXIE 2000

V sobotu 22.7.2000 v 17.00 hod. došlo na návsi v Sudoměřicích u Bechyně

 

k vědecké, kulturní a společenské události galaktického charakteru

 

události,  kterou bylo praktické provedení důkazu STŘEDU GALAXIE,

 

tedy potvrzení výpočtu

 

MISTRA Prof. Dr. Mudr. Ing. Z.W.Fixleye Csc.etc.

 

Důkaz byl proveden  5000 let starou relikvií (ostatkem)

 

*

Vítězství hmoty nad duchem!

 

prokázání středu galaxie levitací kusu trusu

 

(Několik výňatků z projevů)

*

„ …Magický předmět, který je dosud zakryt rouškou, je nesmírně vzácná, zlatem

nevyvážitelná, z Amazonie právě přivezená relikvie, která zázrakem, nám laikům dokáže

reálnost výpočtu našeho přítele, velikána MISTRA Z.W. Fixleye.

 

Ještě než poodhalím roušku tajemství, abyste viděli 5000 let starou relikvii

(ostatek velkého mága Quarsqentintina)

 dovolím si vám přečíst několik slov ze Šmírbuchu jazyka českého od Patrika Ouředníka:

 

„exkrement, stolice, hovno, výkal, lejno, výmět, výměšek,

 

odpad, sekret, eé, drek, bobek, lívanec, kaktus, muškát, paprikáč, karafiát, karas, sranec,

 

sračka, hořtice, tlačenka, merda, hnědka , toxická hnědka, synátor, kruťák, luóno, kůlo,

 

tůlo, mujko, kokyno, cep, kábel, svorník, podpapírák,....“

 

*

 

         A nyní, vážení přátelé nastává čas, aby vaše oči dychtivé naplněny byly tajemstvím

 

z Amazonie dovezeným. Dívejte se a zírejte. Je na co se dívat.

 

*

 

Velký mág Quarsqentintin, přímý následník doložitelně prvého šamana Amazonie

 

(jehož jméno je s posvátných důvodů zakázáno vyslovovat),

 

ještě za svého života (před 5.000,-lety) vyslovil následující moudro:

 

“ Qam móris tertikůla men wou stred mela men,  qwenoooa  móooůůů  šlem.“ 

 

Tato, všem jistě zcela známá vtipná, naprosto nepřeložitelná slovní hříčka v podstatě,

 

jak všichni jistě ví, říká, že:

 

"...Každý chaos vychází z neměnného řádu - a naopak." 

 

V citátu se také, mimo jiné, říká, že:

 

„... přímý průchod, i průnik středem, 

 

 

mění charakter procházejícího, i pronikajícího

 

tam i nazpět....“

 

Charakter slovní hříčky pak, zejména ve své střední části

 

potvrzuje a zdůrazňuje známé amazonské přísloví:

 

"Protože z každé kolmice vzniká šroubovice, zůstatek je vždy stejný, jako počátek."

 

(Co možná není zcela známé, jsou problémy překladu z Amazonštiny do našeho jazyka.

 

V doslovném překladu toto, poněkud litanoidní, přísloví začíná slovy:

 

" Když Furtumfurt dolů rovně jde

 

tu  náhle dokola se rozběhne

 

kolem furtumfurt-futra běží dál,

 

aby skončil tam, kde započal.

 

 

Když Furtumfurt  pak dolů rovně jde

 

tu náhle pak dokola se rozběhne

 

kolem furtumfurt-futra pak běží dál

 

aby pak skončil tam, kde započal.

 

 

Když Furtumfurt napotom  pak dolů rovně jde

 

tu náhle napotom pak dokola se rozběhne

 

kolem furtumfurt-futra napotom pak běží dál

 

aby napotom pak skončil tam, kde započal.

.

.

.

 

Když Furtumfurt  napotom pak kolem dolem dokola okolo dolů rovně jde

 

tu náhle napotom pak kolem dolem dokola okolo dokola se rozběhne

 

kolem furtumfurt-futra napotom pak kolem dolem dokola okolo  běží dál

 

aby napotom pak kolem dolem dokola okolo  skončil tam, kde započal.

.

.

a tak dál

 

Přísloví, o kterém je právě řeč,  parafrázujíc dávné moudro velkého mága Quarsqentintina,

 

má až zázračnou podobu se zákonem o zachování energie.

 

Z citátu lze také  vyčíst, že –vše se zpět navrací-.

 

Původní křesťanské vysvětlení „Prach jsi a v prach se obrátíš“ pro svůj až příliš

 

materialistický přístup u Amazoňanů neuspělo.

 

Teprve Z.W.Fixley, mistr okulentních věd, záhadu přeložil, rozluštil a vysvětlil:

 

“...co silou svou může šroubovicí vertikály dolů,

 

může i silou svou šroubovicí vertikály vzhůru.“

 

Amazoňané, kteří měli v jedné ruce tuto silně zlatou 5000 let starou relikvii (ostatek), a

 

v druhé vysvětlení její síly, obešli (z obou stran, prosím!) celou svou milovanou řeku a hledali

 

místo, kde se bude vznášet. Nikde neuspěli. Tento magický předmět nesmírné hodnoty zatím

 

nikde nelevitoval. Dokonce ani v pracovně amerického prezidenta ne!

 

A opět musel zasáhnout Mistr. Pochopitelně. Génius Fixley náročnými propočty,

 

vycházejících z grafikonu československé železnice z roku 1935, dokázal spojit zdánlivě

 

nespojitelné: Chaos neměnného řádu naší galaxie s neměnným řádem chaosu naší železnice.

 

Když pak výsledek umocnil konstantami magických rituálů amazonských šamanů, dospěl

 

k výsledku, kterým byla souřadnice středu naší galaxie totožně se shodující se souřadnicí

 

návsi vesnice Sudoměřice nad Bechyní