VALNÁ HROMADA

23. 7. 2016 se konala tatrmanská Valná Hromada. Účast: 15 Tatrmanů.

Valná hromada byla seznámena s výroční zprávou o činnosti za rok 2015

a s průběžnou zprávou o činnosti za rok 2016 a se stavem hospodaření.

Valná hromada zvolila radu: Stanislav Houdek, Jan Brůček a Josef Brůček

a předsedu: Josef Brůček

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015:  Příjmy celkem:  250.569,31 Kč

      Výdaje celkem:  315.407,-Kč

                  Rozdíl      - 64.837,69 Kč