stalo se

***********************

PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XIII.)

  pátek 29. duben -150 aktérů a diváků
Slavnosti se tradičně se svou výtvarnou, hudební i dramatickou prezentací účastnily děti
ze sudoměřické sekce bechyňské ZUŠ.
Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají  se stavebnicí a pijí limonádu.

stalo se  stalo se  stalo se    stalo se

  stalo se  stalo se  stalo se

stalo se  stalo se     stalo se

stalo se  stalo se  stalo se

***************************************************************************************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XV.)

Výrobky z papíru – papírové pletení

23. duben  -  lektorka: Petra Cmuntová – 14 seminaristů

stalo se stalo se stalo se stalo se  stalo se

stalo se stalo se stalo se stalo se stalo se 

   stalo se  stalo se

*******************************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIV.)

KOŠÍKÁŘSTVÍ

7. březen -  lektoři:  Miluše Bubelová  a František Stach – 14 seminaristů

Pracovali jsme jak s pedigem, tak s proutím.

     stalo se  stalo se    stalo se

stalo se    stalo se    stalo se  stalo se

 

2015

VÁNOČNÍ SVÍCENÍ (X.)    24. prosinec

stalo se 2014 - 2015

stalo se 2014 - 2015

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIV.)

vánoční výstava výrobků    POSEZENÍ U PUNČE   6. prosinec

stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015 

stalo se 2014 - 2015     stalo se 2014 - 2015      stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015 

stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015 

***************************************************************************

 

SETKÁNÍ TATRMANŮ A JEJICH PŘÁTEL (X)    4. prosinec

stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015     stalo se 2014 - 2015

Sešlo se nás dost

stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015

Vzácní hosté byli přivítáni kvasným chlebem,  mořskou solí

stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015

a byli dekorováni Řádem Zlatého Úsměvu.

stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015

stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015

stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015

stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015 

Každý měl co říci.

  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015

Nechyběla ani rozmáchlá gesta -

 stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015

- a dokonce ani děti.

Jeden ze zásadních příspěvků si dovoluji ocitovat.

Vliv Mistra Z. W. Fixleyho na čerpání evropských fondů.

Dlouholetá systematická práce Tatrmanů již začíná přinášet své globální výsledky a proniká na úroveň rozhodování evropské komise a zprostředkovaně i všech českých úřadů. Příkladem může být vliv učení Mistra Z. W. Fixleyho  „O chaosu v chaosu“ na přípravu nového programovacího období EU pro roky 2014-20,  které však bude probíhat v letech 2016-23. Česká republika se do přípravy na čerpání fondů pustila opravdu důkladně. Všech 9.473,36 přepočtených úředníků odjelo na stáž k Mistrovi do Amazonie. Zde se ponořili do studia mistrových teorií, ale i šamanských a psychotropních praktik místních obyvatel. Výsledek na sebe nechal dlouho čekat – ČR byla poslední zemí, která podepsala s EK smlouvy o čerpání fondů. Tento výsledek je však dokonalou ukázkou převedení Mistrových teorií do praxe. Zcela v souladu s doporučeními EK nám přináší zásadní zjednodušení. V praxi naší místní akční skupiny to znamená, že již nebudeme realizovat strategii LEADER, ale SCLLD, Strategy of community lead local development – o co lépe se nám bude s tímto krásným názvem pracovat, že J. Místní akční skupina v minulém období podala jednu žádost o podporu své strategie LEADER a když jsme uspěli, mohli jsme rozdělovat evropské dotace na našem území. Díky vlivu Mistrových teorií, nám nyní stačí podat pouze 5 různých žádostí a ještě získat tzv. standardizaci MAS, abychom mohli dělat totéž. Naše MAS zatím zvládla získat právě tuto standardizaci,  ale i tak jsme v první třetině všech MAS v ČR.

Nyní tedy intenzivně připravujeme zmíněných 5 žádostí, abychom mohli od roku 2017 podporovat podnikatele, zemědělce, školy a školky, sociální služby a další oblasti na našem území. Stále hlouběji se noříme do Mistrovy teorie chaosu v chaosu a jen díky tomu jsme schopni již nyní v žádostech přesně popsat, jak bude probíhat výběr projektů, který musí být přesně v souladu s předpisy jednotlivých ministerstev, které (ona ministerstva) zveřejní přibližně za rok. Díky intenzivní psychické podpoře Tatrmanů dokážeme stanovit přesné indikátory, např. kolik kilometrů lesních cest MAS do roku 2023 finančně podpoří, i když netušíme, kdo by mohl být  způsobilým  žadatelem. Je obecně známo, že ČR měla problémy fondy vůbec vyčerpat. Mistrův vliv se projevil i v OČEKÁVANÉM (i když máme už rok realizovat) novém zaměření evropských fondů. Nové fondy naprosto přesně odpovídají potřebám obyvatel  - Amazonie. Nevím ale, co si s nimi počneme u nás…

**********************************************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIV.)

Adventní vazba
28. listopad  - lektor - Eva Houdková - 18 seminaristů
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
***********************************************************************
LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIV.)
Vitráže tifany
24. říjen  - lektor - Petr Švamberg  - 18 seminaristů
stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015      
 
*******************************************************************
 
LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIV.)
Nakládání zelí
24. říjen  - čtyři lektoro-seminaristé
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
***************************************************************************************************************
 
BALÓNTATRMANIÁDA  (IXX.) 2. - 4. říjen
25 účastníků
stalo se 2014 - 2015      STANE SE  2015      stalo se 2014 - 2015
 
Několik fotografií ze 450 od Martina Okrouhlici
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015
 
Skutečně několik málo fotografií od jednoho z autorů letícího slona Milana Jána
stalo se 2014 - 2015      stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015     stalo se 2014 - 2015
 
LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIV.)
FIMO
26. září  - lektor -  Lenka Houdková  - 12 seminaristů

stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015   

stalo se 2014 - 2015      stalo se 2014 - 2015          stalo se 2014 - 2015

stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015     stalo se 2014 - 2015

********************************************************************

**********************

*************************************************************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIV.)
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
19. září - lektor  -   Lenka Houdková  - 11 seminaristů
 
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
 
***********************************************************************************
 
KERAMICKÝ SEMINÁŘ   (XXIII.)
10. – 19. červenec
Lektoři: Zuzana Šimonová, Jan Brůček, Martin Mikeš, Lukáš Urbanec, Petr Švamberg 15. seminaristů
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015
 stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015
 
Lehané sklo
  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
 
Koksový milíř
stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
 
Tématem letošního semináře byl piknik
Na foto piknik na Stezce Z. W. F. HRAJME SI, u hřbitova, na lukách a na Jarmarku
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015   stalo se 2014 - 2015
 
*
TVŮRČÍ DÍLNA  DIVADLA  NA NÁVSI  (X.)
13. červenec - 16. červenec lektorka – Ivana Vostárková. 19. seminaristů.
*
 DIVADLO NA NÁVSI  (X.)
17. - 19. červenec

Pa, Jahody! SPgŠ Futurum, Praha – FACKY, FUCKY, FUCK

stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015 

Martin Hruška -  KOUZELNÍK Z HRÁDKU

stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015

Vojta Vrtek Kejklíř -A JNÉ VYUŽITÍ KEJKLÍŘE

stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015 

Divadlo Bořivoj  – RAKVIČKÁRNY

stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015 

Kejklířské divadlo z Doudleb - Don Quijote z Doudleb

stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015

Studio DAMÚZA – Z TAJNÉHO DENÍKU SMOLÍČKA PÉ

Studio DAMÚZA: Z tajného deníku Smolíčka Pé

CENY PRO SOUBORY

stalo se 2014 - 2015

********************************************************************************************************

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL (V.)
sobota 18. červenec odpoledne
stalo se 2014 - 2015    stalo se 2014 - 2015
 
Na jarmarku Tatrmani odekorovali všechny, kteří aktivně pomáhali, ŘÁDEM ZLATÉHO ÚSMĚVU
  stalo se 2014 - 2015
*************************************************************************************************************************************************
V rámci jarmarku byla otevřena
NAUČNÁ STEZKA MISTRA Z. W. FIXLEYHO "HRAJME SI!"
Gravidita projektu - pět let. - Porodní bolesti - jeden rok.
Poděkování za její realizaci patří všem pětadvaceti spoluobčanům, kteří se na její přípravě podíleli
i všem seminaristům Keramického semináře, kteří stezku svými pracemi obohatili.
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015     stalo se 2014 - 2015
  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015     stalo se 2014 - 2015
  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015

 

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIV.)
PEČENÍ KVASOVÉHO CHLEBA
20. červen - lektor     Daňková Zdeňka   - 13 seminaristů
 
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015
stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015  stalo se 2014 - 2015

PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XIII.)

  Čtvrtek 30. duben - 150 aktérů a diváků.
 
Sledujte obrázky! Začali jsme s deštníky, končili jsme ve sluníčku.
Slavnosti se již tradičně se svou výtvarnou, hudební i dramatickou prezentací účastní
děti ze sudoměřické sekce bechyňské ZUŠ.
Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se stavebnicí.
  stalo se 2014   stalo se 2014  stalo se 2014
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014 
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014 
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014 
stalo se 2014

***************************************************

STANE SE  2013 - 2014    STANE SE  2013 - 2014

Dílna proběhla, na neznámých tvorech pracovalo 15 lidí.

*******************************************************************************************************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIV.)
VINUTÉ PERLE
18. duben - lektor Lenka       - 15 seminaristů
 
stalo se 2014    stalo se 2014  stalo se 2014    stalo se 2014
******************************************************************************************************
LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIV.)
KOŠÍKÁŘSTVÍ
7. březen -  lektor  Miluše Bubelová – 18 seminaristů

stalo se 2014   stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014    stalo se 2014

  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

 

******************************************************************************************

2014

  stalo se 2013

********************************************************************

Dne 7.2.2014.  ve 20.05hod. uvedl soubor LSD TATRMANI 
na BECHYŇSKÉM PERLENÍ  světovou premiéru hry
ČERNEJ KOCOUR
 napsal Josef Brůček  režie Jan Brůček    
Při archeologických vykopávkách v suché studni na dně Amazonského veletoku vyzvedl Mistr Z.W.Fixley foliant (knihu velkého formátu),
který obsahoval mimo mnohých filozofických textů, i „Akdáhop“ s nepřeložitelným názvem.
Antropoložka Juliet Bernást koncem předminulého století objevila totožný text  v Dánské lidové knihovně
pod  názvem “Sort kat“, česky „Černý kocour“.
 
Soubor LSD Tatrmani (Loutkové Sudoměřické Divadlo Tatrmani)
je tentokráte složen z předních občanů šesti význačných obcí České republiky: České Budějovice, Hlavatce,
Komárov, Lišky, Nadějkov, Sudoměřice nad Bechyní.
Jana Boháčová –  Martina Svobodová –  Zdeněk Černý – Jaromír Dolanský –  Stanislav Houdek – Jan Brůček –
Josef Brůček – Štěpán Ondřich - Mirek Zelenka – Milan Vöröš
 
Poděkování Víťovi Marčíkovi za oblečení konstrukce divadla

    stalo se 2014      stalo se 2014        stalo se 2014      stalo se 2014      stalo se 2014           

                    stalo se 2014                stalo se 2014       

          foto. Marie Jahnová.    

¨***********************************

 Krajská loutkářská přehlídka SKUPOVY STRAKONICE (28.-29.3.2014)

Porota  ze šesti souborů nominovala na národní přehlídku LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM LSD Tatrmani s inscenací ČERNEJ KOCOUR. Soubor zvládl technicky náročnou inscenaci a předal divákům její etické poselství.

*

Porota na LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI z dvaceti souborů ocenila šest.

LSD Tatrmani dostali cenu Za zpracování závažného tématu.

*********************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)

košíkářství

22. únor -  lektor  Miluše Bubelová – 15 seminaristů

stalo se 2014     stalo se 2014    stalo se 2014     stalo se 2014   

stalo se 2014   stalo se 2014    stalo se 2014    stalo se 2014    stalo se 2014

************************************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)

VIZOVICKÉ PEČIVO - VELIKONOCE

5. duben -  lektor  Petra Brůčková – 9 seminaristů

stalo se 2014    stalo se 2014  stalo se 2014

stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

******************************************************************************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)

Ve spolupráci s MAS Lužnice
ŠPERKAŘSTVÍ
19. duben -  lektor  Lenka Houdková – 18 seminaristů
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
****************************************************************************************

      PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XII.) 

středa 30. duben  (od 17.00 hod.)
Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se stavebnicí.
Slavnosti se již tradičně se svou výtvarnou, hudební i dramatickou prezentací
 účastní děti ze sudoměřické sekce bechyňské ZUŠ.
*
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014 
 stalo se 2014   stalo se 2014    stalo se 2014  stalo se 2014  
******************************************        
Ve spolupráci s MAS Lužnice – Vzdělávací kurzy/semináře
MÝDLO
15. březen -  lektor - Miluše Bubelová - 17 seminaristů
          
 stalo se 2014  stalo se 2014   stalo se 2014  stalo se 2014    stalo se 2014
 
****************************************************************
Ve spolupráci s MAS Lužnice – Vzdělávací kurzy/semináře
FUSING
17. květen -  lektor - Petr Švamberk - 18 seminaristů
 
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
stalo se 2014   stalo se 2014  stalo se 2014
*********************************************************************
LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)
FILCOVÁNÍ
7. červen -  lektor Petra Bernhardtová – 12 seminaristů
 
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
 
 
 
Ve spolupráci s MAS Lužnice – Vzdělávací kurzy/semináře
VINUTÉ PERLY
14. červen -  lektor - Hana Junová - 16 seminaristů

stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

stalo se 2014   stalo se 2014

***************************************************************************************************************

22. KERAMICKÝ SEMINÁŘ
11.7. – 20.7. lektoři:   seminaristů
 
TÉMA:  propojení keramiky a kovu - tavba železné rudy
V sobotu byly založeny hutě ohnivých řemesel HOŘ. Huť tvořily tři cechy.
Cech hrnčířů - Cech kovolitců - Cech tavičů
 
Cech hrnčířů
- výroba keramického zboží, které by bylo více zdobeno, doplněno kovem ať už bronzovými doplňky nebo malováním zlatem a platinou- keramika se vyráběla od soboty do úterý
- v úterý se už celý den sušilo a večer se naložil přežah, abychom mohli používat větší škálu glazur a následně zdobit zlatem a platinou
- ve středu odpoledne se přežahnuté zboží glazovalo (transparentní, bílou matnou a bílou lesklou glazurou), glazovali jsme i zboží, které bylo syrové (popelovou glazurou) a naložila se první pec, vypálili jsme na 1250*C
- v pátek brzy ráno jsme vyložili první pec pálenou dřevem a naložili další zboží, přes den vypálili druhý výpal 1250*C, odpoledne se malovalo zlatem a platinou a večer se naložila
el. pec a zdobené zboží se ještě jednou vypálilo na 850*C
- v sobotu se vyložila el. Pec a druhý výpal v „agentovi“ a dopoledne se dokončovali bronzové doplňky na zboží.
 
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
stalo se 2014   stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
 
 
Cech kovolitců
- lití z bronzu (na ztracený vosk a do pískových forem)
- ve středu se začaly připravovat voskové modely (měkký včelí vosk) a ze sádry s přídavkem lupku se vytvářely formy (vevnitř formy drátěná konstrukce)
- ve čtvrtek se lilo do sádrových forem, které se nejdříve zahřály v malých el. Píckách tak, aby z nich vosk vyhořel a vytvořilo se tak ve formě místo na bronz
- bronz se tavil pomocí plynového hořáku v malé sibralové komoře na teplotu cca 1000*C a rozžhavený se naléval do forem
- forma s výrobkem se vychladila ve studené vodě a výrobek se vyjmul
- v pátek se bronzové odlitky dále opracovávaly drátěnými kartáči, pilníky a malými bruskami hotové výrobky se lepily na keramiku.
stalo se 2014   stalo se 2014   stalo se 2014   stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
 
 
Cech tavičů
- snaha o vytavení železné rudy z místního kamene
- v sobotu se připravovalo místo pro tavbu uprostřed návsi, stavěl se přístřešek, připravoval se měch a přivezl se vhodný materiál pro stavbu pece na tavbu (hlína z bývalé cihelny)
- v sobotu se umíchala první část materiálu pro stavbu pece (hlína, piliny, sláma) a postavil se základ
- v neděli se pec na tavbu dostavěla a k večeru se začala pozvolna sušit (sušilo se do rána)
- v pondělí se pokračovalo se sušením pece a sbírala se železná ruda
- v úterý se upražila nasbíraná ruda v „želvě“ na teplotu cca 600*C, po vychlazení se roztloukala na velikost hrášku, lámalo se i dřevěné uhlí na menší kusy
- v úterý večer se začalo poprvé tavit, pec se naložila nejprve dřevěným uhlím a po dostatečném vyhřátí se po vrstvách začala přidávat ruda na střídačku s dalším dřevěným uhlím a to vše za neustálého foukáni vzduchu pomocí měchu
- tavba trvala celou noc, ale materiál který po tavbě zůstal nebyl vhodný ke zkujnění
- proto se tavba opakovala ještě ve čtvrtek a ještě jednou v pátek
- páteční tavba dopadla ze všech nejlépe i když výsledný materiál pořád neodpovídal možnostem zkujnění, ve strusce už bylo patrno větších částí metalického železa
 
- v sobotu jsme před jarmarkem rozebrali přístřešek na návsi a vytvořili si „ležení hutě“, kde jsme si  v našich nádobách podávali pití i jídlo a užívali si společně poslední den semináře.
    stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
 
 A JAKO VŽDY, NĚCO NAD PLÁN
Projekt Keramického semináře byl koncipován spolu s projektem Divadlo na návsi a Jarmarkem, který pořádala MAS Lužnice. Akce pak v závěru vyústily v jednu velkou slavnost tvořivosti. Například spoluúčastí lektorů a seminaristů z obou kurzů na Jam session (hudební činnosti, kdy muzikanti hrají, tj. „jamují“, pomocí improvizace, bez náležité přípravy nebo předem definované aranže), který se uskutečnil ve čtvrtek v podvečer a v sobotu odpoledne.
 
stalo se 2014      stalo se 2014       stalo se 2014
 
 
DEVÁTÉ DIVADLO NA NÁVSI
15. – 20. července 2014
 
Devátá TVŮRČÍ DIVADELNÍ DÍLNA  v rámci divadla na návsi  (16.–  20. červenec) se od roku 2006 stává nepřetržitým pokračováním úspěšného hlasového semináře „Hlas jako výraz osobnosti“. Mezi jeho sedmnácti seminaristy z celé ČR byli letos i dva členové LSD Tatrmani. Seminář vedla lektorka  Ivana Vostárková
 
Deváté DIVADLO NA NÁVSI (18. - 20. červenec) potěšilo skvělými inscenacemi určenými dětem, mládeži i dospělým. Všechna plánovaná představení byla realizována.
*
Jedno představení navíc ve čtvrtek zahrálo Divadlo TpTeMM.
Pohádku O NIRDHANATOVI vidělo 70 dětí.
*
LSD TATRMANI - ČERNEJ KOCOUR
Tomáš  Machek - SMOLÍČEK
DIVADLO KÁMEN  - ras al chajma
Divadlo JÁTOSEM - ELIŠČINY POHÁDKY
 
Návštěvnost divadel: Jednou 100 diváků, dvakrát 200 a jednou 300. 
Očekávání naplnění záměrů a cílů projektu bylo beze zbytku naplněno. Neustále stoupající umělecká úroveň přivádí stále nové a nové diváky. Akce Divadlo na návsi láká do Jižních Čech stále nové a nové zájemce. Tím aktivity neznámého sdružení Tatrmani pomáhají malé jihočeské vesničce Sudoměřice u Bechyně, Jihočeskému kraji, celé ČR, ale nejvíce každému účastníku, který se –buď jako seminarista, či jako divák- našich kulturních akcí zúčastní.
**************************************************************************************************************************************************
*************************************************************************************
*************************************
OSMNÁCTÁ BALÓNTATRMANIÁDA

26. - 28. Září  -   lektor David Dvořák - 30 zúčastněných vyrobilo 13 draků

stalo se 2014  stalo se 2014   stalo se 2014
 stalo se 2014    stalo se 2014
Nejprve nám žáci ZUŠ v Bechyni – dramatický obor předvedli několik ukázek ze života draků. Vzápětí nám rozdali na toto téma své noviny (viz příloha).
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
 
Za vydatné pomoci lektora jsme kreslili, měřili, stříhali, svazovali, lepili, ale hlavně malovali.
  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014
stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014 
stalo se 2014   stalo se 2014  stalo se 2014 
Brněnská sekce Tatrmanů při práci. Jeden dohlíží, jeden sleduje, jeden kontroluje, jeden ověřuje, jeden dělá.
   stalo se 2014   
 
        Pak jsme šli na luka draky pouštět. 

   stalo se 2014   stalo se 2014   stalo se 2014   stalo se 2014

stalo se 2014  stalo se 2014stalo se 2014  stalo se 2014

A nakonec vzlétl velký balón. Vešli se do něj i dva mladí účastníci  BALÓN-DRAKIÁDY

stalo se 2014   stalo se 2014

******************************************************

********************************************************************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)
ŠPERKOVÁNÍ
4. říjen - lektor Lenka Houdková 16 seminaristů

stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

 stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

 

 

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)
VITRÁŽE TIFFANY
25. říjen - lektor Petr Švamberk - 18 seminaristů

stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

******************************************************************************************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)
PERNÍKY
16. listopad - lektor Julie Chadimová - 15 seminaristů

   

stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014   stalo se 2014

stalo se 2014   stalo se 2014  stalo se 2014

*******************************************************************************************************

22.listopadu si jen trochu zajeli přátelé z Děčína

a pozvali nás na dvaceti minutový koncert "U Žižky".

stalo se 2014      stalo se 2014     stalo se 2014

**************************************************************************************************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)
VÁNOČNÍ VAZBA
29. listopad - lektor Eva Houdková - 20 seminaristů

stalo se 2014  stalo se 2014    stalo se 2014  stalo se 2014       stalo se 2014

***********************************************************************************************************************************************************************

SETKÁNÍ TATRMANŮ A JEJICH PŘÁTEL (IX.)

28. listopad -

Přijeli hosté z Jihočeského kraje, z NIPOS-ARTAMY, z Bechyně, zúčastnili se zástupci Obce Sudoměřice u Bechyně, MAS Lužnice a další. Byly předneseny tři referáty a čtyři zprávy.

 stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

 

 

************************************************************************************************************************************************

LIDOVÁ ŘEMESLA –DOTEKY TRADICE (xiii.)
vÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ LIDOVÝCH ŘEMESEL POSEZENÍ U PUNČE
Neděle 30. listopad – asi sto přítomných
 
 
stalo se 2014    stalo se 2014   stalo se 2014
 
stalo se 2014   stalo se 2014      stalo se 2014   stalo se 2014
 

stalo se 2014      stalo se 2014  stalo se 2014  stalo se 2014

    stalo se 2014   stalo se 2014    stalo se 2014    stalo se 2014     stalo se 2014

 

**************************************************************************************************************

24.12.2014 po půlnoční

stalo se 2014