ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA

TVŮRČÍ DÍLNA  DIVADLA  NA NÁVSI  (XII.)
MARIONETA - ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ 14.  – 23. 
července
ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA
  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA   ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA   ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA   ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA   ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA    ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA   ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA   ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA   ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA   ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA   ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA      ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA     ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA   ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA    ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA
ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA    ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETAŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA 
ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA  ŘEZBÁŘSKÝ SEMINÁŘ - MARIONETA


Lektor doc. MgA. Karel Vostárek – 10 seminaristů
Tvůrčí dílna pořádaná spolkem Tatrmani v rámci Divadla na návsi proběhla ve dnech 14. – 23. 7. 2017 v prostorách základní školy v Sudoměřicích u Bechyně. Zúčastnilo se jí deset seminaristů v poměrně širokém věkovém rozpětí (15 – 73let).

Seminář byl rozložen do tří základních částí. V úvodu lektor představil různé typy marionet a způsoby vedení, potom každý z účastníků představil své ideové návrhy loutek, a konzultoval je s lektorem vzhledem k možnostem a způsobům konstrukce.
V další části semináře si každý ze seminaristů pro reálnější představu vytvořil z hlíny trojrozměrný model své loutky v poměru 1:1. Na základě modelu byly upřesněny jednotlivé díly a vybrán odpovídající materiál. Následovalo seznámení se základními způsoby používání nástrojů, práce se dřevem a základy řezby (používání dlát a řezbářských nožů). Po praktickém vyzkoušení se seminaristé chopili dlát a začali vyřezávat loutky.

Rád s potěšením konstatuji, že byť znalost práce s řezbářskými dláty byla velmi různá (od již zkušeného řezbáře, přes samorostlého umělce, až po naprosté začátečníky), všichni seminaristé pracovali s obrovským nadšením a nasazením, takže konečné výsledky byly vynikající.
V průběhu práce na tvorbě loutek byly upřesňovány jednotlivé konstrukční detaily a možné způsoby vedení ve vztahu k charakteru jednotlivých postav.
Snažil jsem se dát maximální prostor individuální tvorbě jednotlivých účastníků a vycházet z jejich výtvarných představ při volbě konstrukce, technických detailů a způsobu vedení. Velmi důležitá byla i volba finálního pojednání povrchu loutek (malování, moření, opalování, voskování a také šitých oblečků na některé loutky). Pro bližší představu uvádím přehled výsledků tvůrčí dílny:         
1) Babička s hůlkou cca20cm, Červená Karkulka s košíčkem cca 21cm  a Vlk cca15x25cm (loutky do rodinné inscenace)
2) Čert cca 60cm (do připravované inscenace Tatrmanů)
3) Velryba cca 14x40cm
4) Nerudný dědek cca 45cm
5) Alien – Vetřelec cca 78cm
6) Koza cca 14x18cm, Hajný s kloboukem cca32cm
7) Jizera cca 55cm
8) Arthur Breisky cca 70cm
Z přehledu je zřejmé, že vzniklo 11 loutek z toho dvě čtyřnohá zvířata, 1 pohyblivá velryba a 8 figurálních loutek, každá se zcela specifickou konstrukcí a vedením, díky čemuž se účastníci prakticky seznámili s širokým přehledem typů konstrukce a vedení loutek a získali tak konkrétní zkušenost. S loutkami se seznámili i obyvatelé Sudoměřic a široká veřejnost na sobotním jarmarku na návsi ve speciálním stánku. Obdivem nikdo nešetřil.
Rád bych ještě poděkoval Tatrmanům, zejména panu Janu Brůčkovi za skvělou přípravu, zajištění materiálu, nástrojů a prostor. Panu starostovi Stanislavu Houdkovi za zapůjčení a zajištění přepravy hoblic do školy. Také velký dík patří panu Martinu Houdkovi, za pomoc a poskytnutí prostoru a strojního vybavení pro základní přípravu dřeva pro naši tvůrčí dílnu. Dále bych velmi rád poděkoval vedení ZŠ v Sudoměřicích za poskytnutí prostoru včetně vybavení ve škole, bez kterého bychom se neobešli.

V Praze dne 27. 7. 2017                        doc. MgA. Karel Vostárek