POSEZENÍ U PUNČE 2016

LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XV.)
VÝSTAVA VÝROBKŮ SEMINARISTŮ
a
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ U PUNČE

27. listopad – 120 zúčastněných
Prezentaci kurzů Lidových řemesel uvedl starosta obce a zapálil první svíčku na adventním věnci.
Pak se děti z Mateřské školky představily lidovými říkadly a hrami.
Následovala volná zábava u punče.
POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE  POSEZENÍ U PUNČE