KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII

Dvacátý sedmý KERAMICKÝ SEMINÁŘ se konal od 14. do 22. července 2018.
Lektoři: Jan Brůček, Roman Šimon a Martin Mikeš.
15 seminaristů

TÉMA SEMINÁŘE

!!!Je třeba včas vstoupit do ilegality!!!
!!Už to dlouho trvat nebude a výroba keramiky bude postavena mimo zákon!!
!!Její ekologická stopa je nesmírná!!

Těžba jílů mění ráz krajiny. Při její výrobě se spotřebuje obrovské množství vody.
Výpal spotřebuje mnoho zbytečné energie a spaliny zamořují ovzduší.
Rozpad keramiky je téměř nemožný, jak dokazují mnohé exponáty v muzeích.

Je třeba začít keramiku maskovat. Keramika se musí podobat čemukoliv jinému.
Může vypadat jako kov, který se dá znovu tavit a dál užívat. Nádoby se mohou podobat ptačím hnízdům, šperky mohou vypadat jako kostěné či kamenné. Povrch výrobků na sebe může vzít podobu přírodnin, či ušlechtilých materiálů (plast, kámen, kov, aj.).

Ilegalita jako prostředek pro spásu řemesla!!!


KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVIIKERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII    KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII 

Z VÝSTAVY
KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII  KERAMICKÝ SEMINÁŘ XXVII